Un experiment de l'Institut de Ciències de l'Espai per fer mesures de pluja intensa es posarà en òrbita a finals del 2017

L'ICE realitzarà un experiment a bord del satèl·lit espanyol PAZ per intentar, per primer cop, mesurar pluges intenses utilitzant GPS.

Un experiment de l'Institut de Ciències de l'Espai per fer mesures de pluja intensa es posarà en òrbita a finals del 2017
Wednesday
05.apr.2017
Category: media
Speaker: Nanda Rea
Friday
07.apr.2017
Category: talk
Speaker: Nanda Rea
Place: AstroBanyoles
Saturday
08.apr.2017
Category: talk
Speaker: Nanda Rea
Place: Barcelona
10-03-2017
L'ICE realitzarà un experiment a bord del satèl·lit espanyol PAZ per intentar, per primer cop, mesurar pluges intenses utilitzant GPS.
Ministerio de Economía y Competitividad 
master program
upcoming conferences