Estructura

L' Organigrama de l' Institut queda reflectit en aquest gràfic.

L' Oficina del Director està presidida pel director de l' ICE i composta pel sots-director i el gerent de l' Institut. L' Assistent del director dóna suport al funcionament d'aquesta oficina.

L' Institut compta amb dos Departaments i una Unitat Tècnica. Aquests 3 cossos són:
 

 • APS: Departament d'Astrofísica i Ciències Planetàries,
 • CFP: Departament de Cosmologia i Física Fonamental,
 • AEU: Unitat d'Enginyeria Avançada
 

Cada un d' aquests cossos (anomenats departaments) té un cap. Una descripció detallada de la recerca feta en aquests departaments es descriu en aquesta pàgina web.

Els grups de recerca formen part d'aquests departaments.

D' acord amb la tradició de l'Institut i els reglaments interns aprovats, tots els membres amb contractes d' una durada inicial de 5 anys o més, són considerats membres d'alt rang de l'Institut.

Tots els comitès en l'organigrama són executius. Hi són per 'actuar' d'acord a les seves directrius, i implementar instruccions donades pel seu superior immediat en l'organització.

S' espera que els caps de departament (membres del Comitè) estiguin en funcions per un període de 4 anys.

El nostre "White Book" per a les operacions de l'institut (disponible per a tots els membres) detalla els rols de funcionament, les directrius de treball, l'afiliació, les responsabilitats, els procediments per implementar accions periòdiques, la cadència típica de reunions per a cada cos, els terminis típics per respondre a les sol·licituds predictibles, etc. Regula també el nostre protocol de presa de decisions, o protocols per aprovar activitats de divulgació, assignació d'espai de treball, activitats lectives, operativa de laboratoris, etc.

L' equip executiu actualment (3/2016 - 3/2020) està format per:
 

 • Director: Diego F. Torres
 • Sots-director: Ignasi Ribas
 • Cap del Departament d'Astrofísica i Ciència Planetària (APS): Josep Miquel Girart
 • Cap del Departament de Cosmologia i Física Fonamental (CFP): Enrique Gaztañaga
 • Gerent: Àngels Benet
 • Assistent del Director: Noemí Cortés
 
La Junta de l' Institut està composta pel Director, el Sots-director, el Gerent i els Caps de Departament, a més de dos representants del personal, seguint els reglaments del CSIC. Els dos representants del personal al període  4/2016 - 4/2018 són:
 
 • Cristina Manuel
 • Josep M. Trigo
 
Pot posar-se en contacte amb qualsevol de les persones esmentades o amb les comissions de treball, directament amb  @ice.csic.es i l'ID d'usuari,  corresponent al nom de cada comissió (per exemple, workspace@ice.csic.es). Els membres actuals de les comissions (4/2016 - 4/2018) són els següents:
 
 • Computing: Pablo Fosalba (chair) + Martín Crocce + Josep Sanz
 • Workspace: Francisco Castander (chair) + Manager
 • Outreach: Laura Tolós (chair) + Emma d'Oña + Ricard Casas
 • ICE Life: Nanda Rea (chair) + Carlos F. Sopuerta + Víctor Martín
 • Teaching: Aldo Serenelli (chair) + Margarita Hernanz + Lluís Gesa
 
Institute of Space Sciences (IEEC-CSIC)

Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Barcelona.
Phone: +34 93 737 9788
Email: ice@ice.csic.es
Website developed with RhinOS

Segueix-nos


An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas

An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya