Història de l'Institut

L'Institut de Ciències de l'Espai pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC). CSIC és la institució pública més gran dedicada a la investigació a Espanya i la tercera més gran d'Europa, i depèn formalment del Ministerio de Economía y Competitividad de España a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El seu principal objectiu és desenvolupar i promoure la investigació que ajudi a aconseguir el progrés científic i tecnològic. Els seus instituts impulsen la investigació del CSIC (al voltant de 120 en total, en totes les àrees de les ciències), repartits per totes les comunitats autònomes, i els seus més de 15.000 col·laboradors, dels quals més de 3.000 són investigadors i més de 3.000 doctors . El CSIC té al voltant del 6% de tot el personal dedicat a la Investigació i Desenvolupament a Espanya, i generen aproximadament el 20% de tota la producció científica del país.

L'Institut de Ciències de l'Espai va ser creat oficialment el 17 de gener de 2008 (BOE # 15, 3507, Ordre ECI / 4063/2007, de 27 de desembre de 2007), a partir d'una proposta realitzada fa una dècada per la direcció del CSIC (Acta # 11, 11/99). El director fundador va ser el Prof. Jordi Isern, que va actuar com a director fins a febrer de 2016.

L'Institut de Ciències de l'Espai articula la participació del CSIC a la confederació d'instituts independents afiliats a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Es tracta d'una fundació sense ànim de lucre, fundada el febrer de 1996, la Junta Directiva inclou, a més del CSIC, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El nostre Institut es beneficia així de la interacció i col·laboració amb l'estructura més gran del CSIC i amb la comunitat i el govern català. El director de l'Institut de Ciències de l'Espai és alhora, co-director de la Fundació IEEC. Aquesta associació amb el CSIC i l'IEEC es reflecteix en la nostra sigla (IEEC-CSIC).

El 2015, l'Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC) es va traslladar a una nova instal·lació ubicada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest edifici (propietat del CSIC i construït  expressament  per al nostre Institut) té 3500 metres quadrats d'espai útil, distribuïts en laboratoris i oficines.

Per donar una idea de la grandària a nivell de recursos humans, al març de 2017, comptàvem amb 74 persones treballant a temps complet. D'ells, 16 eren investigadors, científics i professors, 2 formaven el staff engineers, 5 eren becaris de Ramón i Cajal (llocs de llarga durada), 31 eren postdoctorals i enginyers i 15 eren estudiants de doctorat. Per a la operativa diària es va comptar amb 5 persones en l'administració. Anualment rebem 25-50 visitants, sense comptar els estudiants de màster ni els grups de treball organitzats a les nostres instal·lacions.

Institute of Space Sciences (IEEC-CSIC)

Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Barcelona.
Phone: +34 93 737 9788
Email: ice@ice.csic.es
Website developed with RhinOS

Segueix-nos


An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas

An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya