News & Press releases

Nombre d'entrades: 118

22
Abril 2019

PHAROS Conference 2019: the multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars


Pharos Conference 2019 in Platja d'Aro (Girona, Spain) in April 23-26.
Pharos Conference 2019 in Platja d'Aro (Girona, Spain) in April 22-26. More information in the web page of the meeting.
15
Abril 2019

Un fragment d’un cometa primigeni descobert dins d’un meteorit aporta pistes sobre l’origen del Sistema Solar


Primordial comet fragment discovered inside meteorite gives clues to the origin of the Solar System
Section of the carbonaceous chondrite LaPaz 02342 and extension of the cometary dust speck. Credit: IEEC-CSIC/Carnegie Institution for Science.
ICE, CSIC / IEEC / Carnegie Institution for Science
Utilitzant l’únic repositori internacional de meteorits antàrtics de la NASA a Espanya, ubicat a l’ICE, un estudi coliderat per l’IEEC-CSIC ha revelat un fragment de cometa a l’interior del meteorit condrita carbonàcia LaPaz 02342

Un equip internacional, del qual en formen part investigadors de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) a l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE, CSIC), ha descobert un fragment pristí de cometa dins d’un meteorit. Aquesta troballa demostra que el tipus de meteorits coneguts com condrites carbonàcies contenen informació clau sobre la composició dels objectes més fràgils que es formaren en regions allunyades del Sol, fa més de 4560 milions d’anys. Els resultats es publiquen a la revista Nature Astronomy.

Després d’un estudi de tres anys de la condrita carbonàcia LaPaz 02342, de la col·lecció Antàrtica de la NASA, els investigadors han arribat a la conclusió que el fragment del cometa, un granet de 0,1 milímetres, està composat per una barreja inusual de materials orgànics, silicats amorfs i cristal·lins, sulfats de sodi, sulfurs i grans presolars; aquests últims sintetitzats en estrelles que varen enriquir els materials primigenis del nostre Sistema Solar. Per a l’anàlisi s’han utilitzat, entre altres instruments, un espectròmetre de masses d’ions secundaris (nano-SIMS) del Carnegie Institution for Science (EUA), que permet estudiar a escala nanomètrica la composició del meteorit, tant a nivell isotòpic com elemental.

«Aquest fragment, tècnicament denominat xenòlit, posseeix unes característiques poc comunes que creiem que van ser produïdes per la incorporació de materials primigenis incrustats als gels», indica l’investigador de l’IEEC-CSIC Dr. Josep Maria Trigo- Rodríguez, que treballa a l’ICE i codirigeix l’estudi. «Molts objectes del Sistema Solar tenen una composició molt diferent a la dels meteorits als que estem habituats. L’interior de les condrites carbonàcies, com LaPaz 02342, són un llegat fòssil de la creació dels planetèssims, capaces de preservar mostres úniques d’altres objectes molt més rics en matèria orgànica i volàtil com els cometes», explica el Dr. Trigo-Rodríguez.

Com apunta l’investigador: «L’asteroide progenitor d’aquesta condrita carbonàcia va patir una alteració aquosa[1], però afortunadament no fou ni extensiva ni homogènia, i es van preservar les propietats úniques d’aquestes partícules, entre elles la seva riquesa en grans minerals formats en estrelles del mateix entorn en el que va néixer el Sol. El nostre estudi conclou que aquest gra no només va incorporar gels, sinó també materials procedents del medi interestel·lar, on va ser irradiat per raigs còsmics d’alta energia, procés en el que es varen crear diminuts vidres coneguts com GEMS (Glass with Embedded Metal and Sulfides, per les seves sigles en anglès).»

Els meteorits més primitius
Les condrites carbonàcias procedeixen de cossos transicionals, un tipus d’objectes entre els asteroides i els cometes, que donada la seva mida inferior a un centenar de kilòmetres, mai es van fondre ni van patir una diferenciació química interna com la que patiria un planeta. Per això, els materials d’aquests objectes acostumen a ser fràgils i no sobreviuen als trànsits de desenes de milions d’anys que els transporten des dels seus cossos progenitors fins a l’òrbita terrestre. I, en cas que ho facin, es fragmenten i es volatilitzen en entrar a l’atmosfera a velocitats hipersòniques. Precisament per això, els materials ultracarbonàcis com el trobat són «extremadament rars» i només se n’han pogut identificar en contades ocasions, en forma de micrometeorits.

La cerca de materials primigenis entre els meteorits més primitius pot dur-se a terme a l’ICE ja que és l’únic repositori internacional a l’estat espanyol de meteorits antàrtics de la NASA. Les mostres estudiades per l’equip científic de l’IEEC-CSIC procedeixen del Johnson Space Center de la NASA. D’aquesta manera, els investigadors tenen accés a exemplars únics, i poden seleccionar aquells que no han patit metamorfisme tèrmic[2] ni alteracions aquoses extremes.

Aquesta troballa s’emmarca en el projecte del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica (AYA-2015-67175-P) per a l’estudi de materials primitius preservats en meteorits liderat per Josep M. Trigo-Rodríguez. En ell també hi han participat Carles E. Moyano-Cambero i Safoura Tanbakouei, de l’IEEC a l’ICE (CSIC). L’equip internacional ha estat liderat per Larry Nittler del Carnegie Institution for Science, en col·laboració amb els seus companys d’institució Conel Alexander i Jemma Davidson, així com Rhonda Stroud i Bradley De Gregorio del Laboratori de Recerca Naval dels EUA.

Notes
[1] El canvi en la composició d’una roca com a resposta a les interaccions amb gels, líquids i vapors que contenen aigua a causa de la seva exposició a la intempèrie química. [
2] Un tipus de metamorfisme que resulta en una reconstitució química controlada per un augment de la temperatura.

Enllaços
- IEEC
- ICE
- CSIC

Més informació
Aquesta recerca es presenta en un article titulat «A cometary building block in a primitive asteroidal meteorite», de Nittler L.R. et al., que apareixerà a la revista Nature Astronomy el 15 d’abril de 2019.

L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) promou i coordina la recerca i el desenvolupament tecnològic espacial a Catalunya en benefici de la societat. L’IEEC fomenta les col·laboracions tant a nivell local com mundial, i és un eficient agent de transferència de coneixement, innovació i tecnologia. Com a resultat de més de 20 anys de recerca d’alta qualitat, duta a terme en col·laboració amb les principals organitzacions internacionals, l’IEEC es troba entre els millors centres d’investigació internacionals centrats en àrees com: l’astrofísica, la cosmologia, les ciències planetàries i l’observació de la Terra. La divisió d’enginyeria de l’IEEC desenvolupa instrumentació per a projectes terrestres i espacials, i té una àmplia experiència treballant amb organitzacions privades i públiques del sector aeroespacial així com altres sectors d’innovació.

L’IEEC és una fundació privada sense ànim de lucre regida per un Patronat compost per la Generalitat de Catalunya i unes altres quatre institucions amb una unitat científica cadascuna, que en conjunt constitueixen el nucli de l’activitat d’I+D de l’IEEC: la Universitat de Barcelona (UB) amb la unitat científica ICCUB - Institut de Ciències del Cosmos; la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la unitat científica CERES - Centre d’Estudis i Recerca Espacials; la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb la unitat científica CTE - Grup de Recerca en Ciències i Tecnologies de l’Espai; i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) amb la unitat científica ICE - Institut de Ciències de l’Espai. L’IEEC està integrat en la xarxa CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).

Contactes
Oficina de Comunicació de l'IEEC
Barcelona, Espanya

Rosa Rodriguez
Correu electrònic: comunicacio@ieec.cat

Autor a l’IEEC-ICE/CSIC
Barcelona, Espanya

Josep Maria Trigo-Rodríguez
Institut de Ciències de l’Espai (CSIC)
Correu electrònic: trigo@ice.csic.es

Nota de premsa elaborada per l'Oficina de Comunicació de l'IEEC.
15
Març 2019

Dark Energy Survey Workshop Meeting in Barcelona


Workshop for the cosmological analysis of DES 3 yrs. data organised by ICE and IFAE
DESY3KP
A focused workshop of the DES collaboration will be hosted jointly by the Institute of Space Science (IEEC-CSIC) and the
Institute for High Enery Physics (IFAE) from March 25th to 29th, 2019. This meeting, gathering around 50 scientist, will 
concentrate on the cosmological analysis of the first three years of DES data. 
14
Març 2019

2nd Announcement: 3rd ICE Summer School -- 1st IEEE GRSS Instrumentation and Future Technologies Remote Sensing Summer School (IFT-R3S)


2nd Announcement: 3rd ICE Summer School, 1st IEEE GRSS Instrumentation and Future Technologies Remote Sensing Summer School (IFT-R3S)
Poster of the IFT-R3S
ICE-CSIC/IEEC
Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC)
3º Escuela de Verano del Institut de Ciències de l'Espai y 
1ª Escola d'estiu d'Instrumentació i Tecnologies Futures (IFT) per a la Teledetecció (IFT-R3S)
de la Societat de Geociències i Teledetecció (GRSS) de l'IEEE
Bellaterra (Barcelona) - 1-5 de juliol de 2019

  L'Institut de Ciències de l'Espai (ICE) organitza la seva 3ª Escola d'estiu de l'Institut de Ciències de l'Espai, que en aquesta edició està vinculada a la 1ª edició de l'Escola d'estiu d'Instrumentació i Tecnologies Futures (IFT) per a la Teledetecció (IFT-R3S) de la Societat de Geociències i Teledetecció (GRSS) de l'IEEE.

L'objetciu de la primera Escola d'estiu sobre Instrumentació i Tecnologies Futures per a la Teledetecció és promoure la recerca futura en teledetecció, conectar els futurs estudiants de doctorat amb temes de recerca del Comité Tècnic de l'IFT-GRSS-IEEE i destacar les activitats educatives de la societat GRSS. Aquesta edició pretén ser la primera d'una serie itinerant (anual o bianual) d'edicions d'IFT-R3S, que es traslladarà a diferents ciutats i continents, i que serà acollida per altres grups del Comité Tècnic d'Instrumentació i Tecnologies Futures (IFT-TC).

Els temes d'aquesta edició són:
  • Principis SAR, modes de funcionament, instruments espacials, processament, SAR interferomètric, SAR biestàtic,
  • Reflectometria utilizant Sistemes Globals de Navegació por Satèl·lit (GNSS) i altres Fonts d'Oportunitat (SoOP),
  • Principis Lidar, aplicacions Lidar, instruments i tècniques de processament.
Tota la informació i els formularis de sol·licitud a: http://www.ice.csic.es/summer2019

Les SOL·LICITUDS estan obertes des del 4 de febrer de 2019 i es tancaran el 26 d'abril de 2019. L'acceptació de participants s'anunciarà el 30 d'abril de 2019. El cost de la inscripció és de 50 € per als estudiants de màster i de doctorat , i de 100 € per als joves professionals.

Hi ha disponibles un nombre limitat de beques parcials i completes.

Es pot sol·licitar informació addicional a: summer2019@ice.csic.es

Conferenciants i temes confirmats

- SESSIÓ D'OBERTURA
- Les societats IEEE i GRSS, perspectiva d'inici de carrera: Prof. Adriano Camps, Ex President de la Societat de Geociències i Teledetecció (GRSS) de l'IEEE, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya.
- Rellevància i impacte de la teledetecció en els productes de la NOAA: Dr. Lídia Cucurull, Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA), EUA.
- Descripció general de les tècniques de teledetecció per radar: Dr. Scott Hensley, NASA / Jet Propulsion Laboratory, CA, EUA.

- SAR
- Principis SAR, maneres de funcionament, instruments SAR a bord de vehicles espacials: Dr. Marwan Younis, DLR, Alemanya.
- Processament SAR: Dr. Scott Hensley, NASA / Jet Propulsion Laboratory, CA, EUA.
- Interferometria SAR, biestática SAR: Dr. Pau Prats, DLR, Alemanya.

- DETECCIÓ REMOTA AMB GNSS i SoOP
- Reflectometria GNS i Ràdio Ocultació: Dr. Estel Cardellach, Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC), Espanya.
- Reflectometria amb altres Fonts d'Oportunitat (SoOP): Dr. Rashmi Shah, NASA / Jet Propulsion Laboratory, CA, EUA
- Instruments GNSS-R i SoOP-R: Dr. Serni Ribó, Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC), Espanya.

- LIDAR
- Principis del Lidar: Prof. Adolfo Comerón, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya.
- Aplicacions Lidar: Dr. Upendra N. Singh, President del Comitè Tècnic d'Instrumentació i Tecnologies Futures (IFT) de la GRSS-IEEE, NASA / Langley Research Center, VA, EUA
- Instruments Lidar i tècniques de processament: Prof. Alex Papayannis, President de ICLAS, Universitat Tècnica Nacional d'Atenes (NTUA), Grècia.

- OBSERVACIONS FINALS
- Joves professionals de l'IEEE i activitats del Inspire, Develop, Empower, Advance (IDEA): Dr Shawn C. Kefauver, comitè IDEA-GRSS-IEEE, Universitat de Barcelona, ​​Espanya.
- Tancament de l'escola: Dr. Upendra Singh, President del Comitè Tècnic d'Instrumentació i Tecnologies Futures (IFT) de la GRSS-IEEE, NASA / Langley Research Center, VA, EUA.

Comitè Organitzador

- Presidenta general: Dr. Cardellach, l'Estel (ICE-CSIC i IEEC)
- Logística i Finances: Sra. Cortés, Noemí (ICE-CSIC i IEEC)
- Continguts tècnics i educatius - SAR: Dr. Younis, Marwan (DLR)
- Continguts tècnics i educatius - GNSS / SoOP: Dr. Shah, Rashmi (NASA / JPL)
- Continguts tècnics i educatius - Lidar: Dr. Tzeremes, Georgios (ESA / ESTEC)
- Enllaç a la GRSS: Dr. Singh, Upendra N. (NASA / LRC)
- POC de comunicacions GRSS: Dr. Burgin, Mariko (NASA / JPL)

Beques per a estudiants

- L'IEEC-CSIC proporcionarà un nombre limitat de beques per cobrir part o la totalitat de les despeses d'allotjament o viatges de curta distància.
- La GRSS-IEEE proporcionarà un nombre limitat de beques per cobrir part dels costos dels viatges de llarga distància.
- Els estudiants becats per la GRSS-IEEE han de ser membres de l'IEEE en el moment d'acceptar la beca.
- Les beques concedides es comunicaran juntament amb la carta d'admissió (finals d'abril).
08
Març 2019

Medal For Achievments of Tomsk Regional Government is awarded to Prof.S.D. Odintsov


Medal For Achievments of Tomsk Regional Government is awarded to Prof.S.D. Odintsov
Tomsk Regional Government (Russia) awarded Prof.S.D. Odintsov by the medal For Achievments 
01
Març 2019

Honorary Professorship Award of Tomsk State Pedagogical University to Prof.S.D.Odintsov


Honorary Professorship Award of Tomsk State Pedagogical University in relation with his 60 years birthday, 28 February 2019
Prof.S.D. Odintsov is awarded by Honorary Professorship of Tomsk State Pedagogical University, Tomsk in relation with his 60 years birthday
14
Febrer 2019

Les condrites carbonàcies aporten pistes sobre l’arribada d’aigua a la Terra


Carbonaceous chondrites provide clues about the delivery of water to Earth
Recollint meteorits a l'Antàrtida
Katherine Joy / ANSMET
  • Un estudi liderat pel CSIC descobreix que aquests meteorits retingueren aigua i matèria orgànica en el seu interior fins a arribar al nostre planeta
  • Els investigadors plantegen que bilions de tones de condrites carbonàcies arribaren a la Terra fa un 3.800 milions d’anys
Un estudi internacional liderat per investigadors de l’Institut de Ciències del Espai (ICE, CSIC) i de l’ Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) ha descobert que les condrites carbonàcies, una classe de meteorits, incorporaren minerals hidratats i matèria orgànica del disc protoplanetari previ a la formació dels planetes. Els científics que han signat l’estudi publicat a la revista Space Science Reviews asseguren que aquests meteorits tingueren “un paper important en l’enriquiment en aigua de la Terra primitiva”, degut a que haurien facilitat els transport de components volàtils que s’acumularen en les regions externes de l’anomenat disc protoplanetari a partir del qual es formaren els planetes fa més de 4.500 milions d’anys. La Terra es formà en zones pròximes al Sol en condicions reduïdes, amb una quantitat relativament baixa d’oxigen.

Les condrites carbonàcies provenen de cossos que, donat a les seves dimensions generalment inferiors a cents de kilòmetres, mai es fusionaren ni patiren internament diferenciació química amb els planetes. És per això que aquest estudi proporciona pistes sobre les etapes inicials d’agregació dels primers cossos que posteriorment formaren els planetes. Els meteorits analitzats en aquest treball pertanyen a la col·lecció Antàrtica de la NASA, en la que l’ICE és l’únic centre espanyol dipositari, i de mostres meteorítiques caigudes a Murchison (Austràlia) el 1969 i a Renazzo (Itàlia) el 1824. S’han estudiat exemplars representatius de dos dels grups més hidratats de condrites carbonàcies: CM i CR.

“Les condrites constitueixen un llegat fòssil de la creació dels planetesimals (les llavors dels plenetes, cometes, meteorits i altres cossos asteroidals), que aporten informació sobre els processos d’agregació dels primers blocs constitutius dels planetes, però també de tot el que va succeir en el seu interior després de la seva formació. En aquest estudi fem un pas més enllà per identificar processos d’incorporació d’aigua que es donaren en el mateix disc protoplanetari”, explica l’investigador del CSIC Josep Maria Trigo, que treballa en l’Institut de Ciències de l’Espai i ha dirigit l’estudi.

L’investigador del CSIC afegeix: “Hi ha un gran debat sobre l’origen de l’aigua en la Terra i el nostre estudi corrobora que les condrites carbonàcies van ser capaces de transportar aigua de forma eficient en les seves matrius. Aquesta aigua sembla provenir de dos tipus d’objectes formats a diferents distàncies del Sol: els asteroides hidratats i els cometes. Òbviament, per tal de conèixer l’origen de l’aigua en la Terra hem d’estudiar no només els cometes sinó també les condrites carbonàcies que provenen d’un conjunt d’asteroides anomenats transicionals. Aquests cossos van ser molt més nombrosos fa 4.000 milions d’anys però patiren una desestabilització gravitatòria durant la migració de Júpiter i Saturn fins a la localització actual. Aquells que no van acabar essent engolits per Júpiter i Saturn van ser propulsats cap als planetes terrestres i altres regions del Sistema Solar, transportant aigua i matèria orgànica acumulats en el seu interior” explica l’investigador del CSIC.

L’estudi també aporta implicacions directes sobre l’origen de l’aigua en la Terra. “Els nostres càlculs apunten que, coincidint amb l’anomenat ‘gran bombardeig’ produït per la desestabilització gravitatòria del cinturó principal d’asteroides, bilions de tones de condrites carbonàcies arribaren a la Terra fa uns 3.800 milions d’anys. I ho van fer transportant en les seves matrius fines aigua i altres components volàtils en forma de minerals hidratats.”, assenyala Trigo.

En l’estudi hi ha participat Safoura Tanbakouei i Victoria Cabedo, de l’Institut de Ciències de l’Espai; Albert Rimola, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Martin Lee, de la Universitat de Glasgow (Escòcia).

L’objectiu de futures missiones
Actualment estan en marxa dos missions de retorn de mostres des d’asteroides primitius: OSIRIS-REx, de la NASA, y Hayabusa 2, de l’agència espacial japonesa JAXA. Els resultats dels anàlisis de les condrites carbonàcies a escala micro i nanomètrica que es publiquen en aquest nou estudi revelen de la importància d’aquestes missions de retorn de mostres, ja que poden portar a la Terra mostres no tan esbiaixades per les col·lisions, tal i com els hi passa els meteorits que cauen a la superfície terrestre.

Trigo-Rodríguez J.M., Rimola A., Tanbakouei, S., Cabedo V. y Lee M.R. Accretion of water in carbonaceous chondrites: current evidence and implications for the delivery of water to early Earth. Space Science Reviews. DOI: 10.1007/s11214-019-0583-0.

L'article es pot veure també a Arxiv.

Comunicat adaptat de l'elaborat per el departament de comunicació del CSIC
04
Febrer 2019

The last two GFA units will be sent to the USA for their integration in the DESI instrument


The last two GFA units will be sent to the USA for their integration in the DESI instrument
Members of IFAE and ICE/IEEC involved in the development of the GFA units of DESI
Otger Ballester (IFAE)
The last two Guiding, Focusing and Alignment  (GFA) units will be sent to LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) in the next few days for their integration in DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) in the framework of the international collaboration.

The Spanish institutions, Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), Institut de Ciències de l'Espai (ICE, CSIC), Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), CIEMAT and IFT/UAM have developed, built and tested twelve GFA units (ten of them to be integrated in the instrument plus two spares). The GFA units use 2 x 2 k Teledyne-e2v CCD detectors. Our team has developed the electronics, mechanics and cooling systems and their associated software. These units will allow to focus the optical fibres of DESI, align these 5,000 fibres with the objects to be observed and to do the guiding during the exposure time.
 
DESI will see its first light in the next months.
31
Gener 2019

El Dr. Ignasi Ribas ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 2018


Dr. Ignasi Ribas has been awarded with the Premi Ciutat de Barcelona 2018, category of experimental sciences and technology
El Dr. Ignasi Ribas, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE, CSIC) i director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha sigut guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2018 en la categoria de Ciències Experimentals i Tecnologia per liderar el treball per a la descoberta d'un exoplaneta que gira al voltant de l'estrella de Barnard. Aquest treball va ser publicat per la prestigiosa revista Nature el passat novembre.
23
Gener 2019

Chatea con una Astrónoma


12 horas de chat abierto con tres astrónomas del ICE el 7 de febrero
Chatea con una Astrónoma
El 7 de febrero se realizará un chat de 12 horas, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, a través del cual se podrán formular preguntas a astrónomas profesionales. Entre ellas estarán Gemma Busquet, Nancy Elias y Mar Mezcua, investigadoras del ICE. Esta actividad está organizada por el Comité Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía (www.sea-astronomia.es).

El enlace para conectarse al chat es: htpps://app.purechat.com/w/11FMujerYAstro.
Institute of Space Sciences (IEEC-CSIC)

Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Barcelona.
Phone: +34 93 737 9788
Email: ice@ice.csic.es
Website developed with RhinOS

Segueix-nos


An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas

An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya