Història de l'Institut

L'Institut de Ciències de l'Espai pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC). CSIC és la institució pública més gran dedicada a la investigació a Espanya i la tercera més gran d'Europa, i depèn formalment del Ministerio de Economía y Competitividad de España a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El seu principal objectiu és desenvolupar i promoure la investigació que ajudi a aconseguir el progrés científic i tecnològic. Els seus instituts impulsen la investigació del CSIC (al voltant de 120 en total, en totes les àrees de les ciències), repartits per totes les comunitats autònomes, i els seus més de 15.000 col·laboradors, dels quals més de 3.000 són investigadors i més de 3.000 doctors . El CSIC té al voltant del 6% de tot el personal dedicat a la Investigació i Desenvolupament a Espanya, i generen aproximadament el 20% de tota la producció científica del país.

L'Institut de Ciències de l'Espai va ser creat oficialment el 17 de gener de 2008 (BOE # 15, 3507, Ordre ECI / 4063/2007, de 27 de desembre de 2007), a partir d'una proposta realitzada fa una dècada per la direcció del CSIC (Acta # 11, 11/99). El director fundador va ser el Prof. Jordi Isern, que va actuar com a director fins a febrer de 2016.
L'Institut de Ciències de l'Espai articula la participació del CSIC a la confederació d'instituts independents afiliats a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Es tracta d'una fundació sense ànim de lucre, fundada el febrer de 1996, la Junta Directiva inclou, a més del CSIC, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El nostre Institut es beneficia així de la interacció i col·laboració amb l'estructura més gran del CSIC i amb la comunitat i el govern català. El director de l'Institut de Ciències de l'Espai és alhora, co-director de la Fundació IEEC. Aquesta associació amb el CSIC i l'IEEC es reflecteix en la nostra sigla (IEEC-CSIC).

El 2015, l'Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC) es va traslladar a una nova instal·lació ubicada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest edifici (propietat del CSIC i construït  expressament  per al nostre Institut) té 3500 metres quadrats d'espai útil, distribuïts en laboratoris i oficines.
Per donar una idea de la grandària a nivell de recursos humans, al març de 2017, comptàvem amb 74 persones treballant a temps complet. D'ells, 16 eren investigadors, científics i professors, 2 formaven el staff engineers, 5 eren becaris de Ramón i Cajal (llocs de llarga durada), 31 eren postdoctorals i enginyers i 15 eren estudiants de doctorat. Per a la operativa diària es va comptar amb 5 persones en l'administració. Anualment rebem 25-50 visitants, sense comptar els estudiants de màster ni els grups de treball organitzats a les nostres instal·lacions.

Estructura

L' Organigrama de l' Institut queda reflectit en aquest gràfic.
L' Oficina del Director està presidida pel director de l' ICE i composta pel sots-director i el gerent de l' Institut. L' Assistent del director dóna suport al funcionament d'aquesta oficina.
L' Institut compta amb dos Departaments i una Unitat Tècnica. Aquests 3 cossos són:
 
 • APS: Departament d'Astrofísica i Ciències Planetàries,
 • CFP: Departament de Cosmologia i Física Fonamental,
 • AEU: Unitat d'Enginyeria Avançada
 
Cada un d' aquests cossos (anomenats departaments) té un cap. Una descripció detallada de la recerca feta en aquests departaments es descriu en aquesta pàgina web.
Els grups de recerca formen part d'aquests departaments.
D' acord amb la tradició de l'Institut i els reglaments interns aprovats, tots els membres amb contractes d' una durada inicial de 5 anys o més, són considerats membres d'alt rang de l'Institut.
Tots els comitès en l'organigrama són executius. Hi són per 'actuar' d'acord a les seves directrius, i implementar instruccions donades pel seu superior immediat en l'organització.
S' espera que els caps de departament (membres del Comitè) estiguin en funcions per un període de 4 anys.
El nostre "White Book" per a les operacions de l'institut (disponible per a tots els membres) detalla els rols de funcionament, les directrius de treball, l'afiliació, les responsabilitats, els procediments per implementar accions periòdiques, la cadència típica de reunions per a cada cos, els terminis típics per respondre a les sol·licituds predictibles, etc. Regula també el nostre protocol de presa de decisions, o protocols per aprovar activitats de divulgació, assignació d'espai de treball, activitats lectives, operativa de laboratoris, etc.

L' equip executiu actualment (3/2020 - 3/2024) està format per:
 • Director: Diego F. Torres
 • Deputy Director: Aldo Serenelli
 • Head of the Astrophysics and Planetary Science Department (APS): Estel Cardellach & Nanda Rea
 • Head of the Cosmology and Fundamental Physics Department (CFP): Martin Crocce & Laura Tolos
 • Administrative Manager: Angels Benet
 • Assistant to the Director: Noemí Cortés
 
La Junta de l' Institut està composta pel Director, el Sots-director, el Gerent i els Caps de Departament, a més de dos representants del personal, seguint els reglaments del CSIC. Els dos representants del personal al període  4/2016 - 4/2018 són:
 
 • Cristina Manuel
 • Josep M. Trigo
 
Pot posar-se en contacte amb qualsevol de les persones esmentades o amb les comissions de treball, directament amb  @ice.csic.es i l'ID d'usuari,  corresponent al nom de cada comissió (per exemple, workspace@ice.csic.es). Els membres actuals de les comissions (3/2020 - 3/2024) són els següents:
 • Computing: Pablo Fosalba (chair) + Martín Crocce + Josep Guerrero + Angel Elbaz
 • Equity: Helena Dominguez (chair) + Pep Colomé + Vanessa Graber + Mariona Caixach + Mar Mezcua
 • Outreach: Gemma Busquet (co-chair) + Mar Mezcua (co-chair) + Ricard Casas
 • ICE Life: Carlos F. Sopuerta (chair) + Victor Martín + seminars chairs
 • Teaching: Aldo Serenelli (chair) + Daniele Viganò + 1 TBC
 
Institute of Space Sciences (IEEC-CSIC)

Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Barcelona.
Phone: +34 93 737 9788
Email: ice@ice.csic.es
Website developed with RhinOS

Segueix-nos


An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas

An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya