Engineers / Technicians



Número de entradas: 27

Nombre
 
Correo
@ice.csic.es
Dept.
 
Función
 
Oficina
 
Teléfono
34 93 737 9788
Alberto Garcia Rigo albertogarcia OAdM D0/05/07 933086
Ander Hormaetxe Romero hormaetxe AEU Astro D0/02 933003
Carles Sierra Roig sierra AEU D0/09/11 933011
Daniel Serrano Rubio dserrano AEU D1/05/07
David Roma Dollase roma AEU D0/09/11
Emilio Garcia Quintana emgarcia AEU D0/01
Enrique Herrero Casas eherrero AEU OAdM D1/03
Fabio Crescenti crescenti AEU Astro D2/11 933058
Francesc Domene Fernandez domene OAdM D0/05/07
Francesc Vilardell Sallés vilardell OAdM D0/05/07 933008
Jaume Ateca Ferrer ateca AEU D0/09/11
Jordan Morales Krueger jmorales D0/03
José-Luis Gálvez Sánchez galvez AEU Astro D0/02 933087
Lluís Foreman Campins foreman AEU D0/05/07
Marc Badia Ballús badia AEU OAdM D0/09/11
Màrius Montón Macián monton AEU D0/09/11
Miquel Canal Garceran mcanal AEU D0/09/11
Nariman Nakhjiri nakhjiri AEU Astro D0/01
Pau Ballber Balagueró ballber AEU D0/05/07
Ramon Vallés Puig valles AEU D0/01
Ricard Aguilera Serrano aguilera AEU D0/05/07
Ricard Casas Rodríguez casas AEU Cosmo D2/09 933055
Santi Oliveras Parcerisas oliveras AEU Astro D0/01 933001
Santiago Serrano Elorduy serrano AEU Cosmo D2/09 933056
Victor Baena Chamizo baena AEU D0/05/07
Víctor Martín Hernández vmartin AEU Cosmo D0/01 933047
Xavier Canalda canalda AEU D0/09/11 933080
Institute of Space Sciences (IEEC-CSIC)

Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Barcelona.
Phone: +34 93 737 9788
Email: ice@ice.csic.es
Website developed with RhinOS

Síguenos


An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas

An institute of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Affiliated with the Institut d'Estudis Espacials de Catalunya